Saturday, October 18, 2014

GIF રમત ...!

GIMP પર ઘણા સમય પછી રમવા માટે, હમણાં ઘર ની બાલ્કની માંથી લીધેલ આ 3-4 continious shots ને એનીમેટેડ GIF માં  ફેરવવાનું નક્કી કર્યું. જો કે  હવે ખબર પડે છે પોસ્ટ પ્રોસેસિંગ લાગે એટલું સહેલું નથી ! :) :P 

રેમ્પ વોક !?